یکی از آزمونهای بسیار مهم در تست های تصادف آزمون برخورد از روبرو با مانع صلب و همپوشانی کامل می باشد.

این آزمون باید مطابق دستور العمل بین المللی به شماره R33 انجام شود که در آن سرعت خودرو در لحظه برخورد با مانع صلب باید بین 48.3 تا 53.1 کیلومتر بر ساعت باشد.

مانع ثابتی که در این آزمون مقابل خودرو قرار میگیرد باید حداقل 3 متر عرض، 1.5 متر ارتفاع داشته باشد و ضخامت آن به حدی باشد که وزن مانع از 70 تن کمتر نباشد.

دامی های مورد استفاده در این آزمون مطابق دستورالعمل های رسمی از نوع هیبرید 3 و با صدک 5 درصد تعریف شده اند (Hybrid III, 5 percentile)این آزمون شرایط دیگری نیز دارد از جمله وضعیت مخزن سوخت، شرایط محیطی، نحوه قرار گیری دامی ها و تجهیزات در داخل خودرو و بسیاری شرایط دیگر که باید به دقت در مرکز آزمون مورد توجه قرار بگیرد.

در پایان پس از برخورد باید به نکات ایمنی بسیار زیادی توجه کرد تا بتوان بر اساس آنها وضعیت و ایمنی تصادف را بررسی کرد، ازجمله اینکه بعد از تصادف به هیچ یک از دربهای خودرو نباید قفل باشند ولی در عین حال همه دربها باید بسته باشند، همچنین برای باز کردن هر یک از دربها نباید به نیرویی بیشتر از 500 نیوتن نیاز داشت. تمامی این موارد ذکر شده میتوانند تضمین کنند در شرایط پس از تصادف امداد رسانی به مصدومین احتمالی حادثه بدون کمترین خللی قابل انجام خواهد بود.

همچنین پس از بررسی دقیق محل های برخورد اندامهای دامی با اجزاء داخلی خودرو، باید نسبت به ثبت مقدار تغییر شکل محوطه سرنشین خودرو اقدام شود و در نهایت اعداد و اطلاعات ثبت شده توسط سنسور های دامی را به دقت استخراج و تحلیل نمود تا وضعیت سلامت سرنشینان احتمالی را مورد بررسی قرار داد.

تمامی اطلاعات استخراج شده بالا در نهایت نقش تعیین کننده ای در رتبه بندی و بررسی میزان ایمنی خودرو توسط موسسه Euro-NCAP دارد.