Category: آزمونهای اروپایی

تست سپر (برخورد با سرعت کم)

این تست برای بررسی عملکرد سپر خودرو در برخوردهای با سرعت کم تعریف شده است هدف اصلی در این تست عملکرد سپر خودرو در برخوردهای بسیار شایع که با سرعت کم بین خودرو ها اتفاق می افتد و 4 حالت برخورد را شامل میشود، دو حالت برای برخورد های تمام سطح از عقب و جلو […]

READ MORE

تست تصادف قطری

وضعیتی از تصادف را تصور کنید که خودرو به دلیل لغزنده بودن زمین در موقعیت ترمز گیری منحرف شده و پس از سر خوردن با پهلو به یک تیر چراغ برق یا مانعی مشابه آن برخورد می کند در این حالت نوع برخورد بسیار متفاوت از سایر برخوردهاست چرا که تمام فشار وارد بر بدنه […]

READ MORE

آزمون تصادف از روبرو کامل

یکی از آزمونهای بسیار مهم در تست های تصادف آزمون برخورد از روبرو با مانع صلب و همپوشانی کامل می باشد. این آزمون باید مطابق دستور العمل بین المللی به شماره R33 انجام شود که در آن سرعت خودرو در لحظه برخورد با مانع صلب باید بین 48.3 تا 53.1 کیلومتر بر ساعت باشد. مانع […]

READ MORE