Category: آزمونهای الزامی ایران

آزمون تصادف از عقب

از دیگر آزمونهای مهم در تست های تصادف آزمون تصادف از عقب خودرو است که به تازگی توسط موسسه استاندارد ایران برای خودرو های تولیدی الزامی شده است. در این آزمون هدف رفتار خودرو هنگام تصادف از عقب، عملکرد صندلی ها و تجهیزات ایمنی در محافظت ازسرنشینان و همچنین ایمنی خودرو از لحاظ حفاظت از […]

READ MORE

آزمون تصادف از پهلو

تصادف از پهلو یکی از تصادف هایی است که از نظر موسسات ایمنی خودرو و با توجه به اطلاعات آماری اهمیت بسیاری دارد، خودرویی را در نظر بگیرید که در حال توقف یا حرکت است و یک خودروی دیگر از مسیر فرعی مستقیم به خودرو برخورد می کند! بدلیل محدودیت دید و بسیاری عوامل دیگر […]

READ MORE

آزمون تصادف از روبرو با همپوشانی %40

یکی از آزمونهای بسیار مهم در تست های تصادف آزمون برخورد از روبرو با مانع تغییر شکل پذیر و همپوشانی 40 درصد از عرض خودرو در سمت راننده می باشد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید در این نوع برخورد، 40 درصد از عرض خودرو در سمت راننده با مانع ثابت و تغییر […]

READ MORE

آزمونهای اجباری ایران

سازمان ملی استاندارد ایران تعدادی از آزمونهای ایمنی خودرو ها را مطابق شرایط استاندارد آنها، به عنوان آزمونهای الزامی برای خودروسازان معرفی نموده که لازم است تمامی خودرو هایی که در کشور به فروش می رسند این آزمونها را پاس نمایند. آزمونهای زیر توسط سازمان استاندارد ایران به عنوان آزمونهای الزامی تصادف معرفی شده اند: […]

READ MORE