Category: تست تصادف

تست سپر (برخورد با سرعت کم)

این تست برای بررسی عملکرد سپر خودرو در برخوردهای با سرعت کم تعریف شده است هدف اصلی در این تست عملکرد سپر خودرو در برخوردهای بسیار شایع که با سرعت کم بین خودرو ها اتفاق می افتد و 4 حالت برخورد را شامل میشود، دو حالت برای برخورد های تمام سطح از عقب و جلو […]

READ MORE

تست تصادف قطری

وضعیتی از تصادف را تصور کنید که خودرو به دلیل لغزنده بودن زمین در موقعیت ترمز گیری منحرف شده و پس از سر خوردن با پهلو به یک تیر چراغ برق یا مانعی مشابه آن برخورد می کند در این حالت نوع برخورد بسیار متفاوت از سایر برخوردهاست چرا که تمام فشار وارد بر بدنه […]

READ MORE

آزمون تصادف از روبرو کامل

یکی از آزمونهای بسیار مهم در تست های تصادف آزمون برخورد از روبرو با مانع صلب و همپوشانی کامل می باشد. این آزمون باید مطابق دستور العمل بین المللی به شماره R33 انجام شود که در آن سرعت خودرو در لحظه برخورد با مانع صلب باید بین 48.3 تا 53.1 کیلومتر بر ساعت باشد. مانع […]

READ MORE

آزمون تصادف از عقب

از دیگر آزمونهای مهم در تست های تصادف آزمون تصادف از عقب خودرو است که به تازگی توسط موسسه استاندارد ایران برای خودرو های تولیدی الزامی شده است. در این آزمون هدف رفتار خودرو هنگام تصادف از عقب، عملکرد صندلی ها و تجهیزات ایمنی در محافظت ازسرنشینان و همچنین ایمنی خودرو از لحاظ حفاظت از […]

READ MORE

آزمون تصادف از پهلو

تصادف از پهلو یکی از تصادف هایی است که از نظر موسسات ایمنی خودرو و با توجه به اطلاعات آماری اهمیت بسیاری دارد، خودرویی را در نظر بگیرید که در حال توقف یا حرکت است و یک خودروی دیگر از مسیر فرعی مستقیم به خودرو برخورد می کند! بدلیل محدودیت دید و بسیاری عوامل دیگر […]

READ MORE

آزمون تصادف از روبرو با همپوشانی %40

یکی از آزمونهای بسیار مهم در تست های تصادف آزمون برخورد از روبرو با مانع تغییر شکل پذیر و همپوشانی 40 درصد از عرض خودرو در سمت راننده می باشد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید در این نوع برخورد، 40 درصد از عرض خودرو در سمت راننده با مانع ثابت و تغییر […]

READ MORE

آزمونهای اجباری ایران

سازمان ملی استاندارد ایران تعدادی از آزمونهای ایمنی خودرو ها را مطابق شرایط استاندارد آنها، به عنوان آزمونهای الزامی برای خودروسازان معرفی نموده که لازم است تمامی خودرو هایی که در کشور به فروش می رسند این آزمونها را پاس نمایند. آزمونهای زیر توسط سازمان استاندارد ایران به عنوان آزمونهای الزامی تصادف معرفی شده اند: […]

READ MORE