دامی‌های تست تصادف چگونه کار می‌کنند؟

دامی های تست تصادف ، به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از تست های تصادف خودرو و نجات دهنده واقعی زندگی محسوب می‌شوند. اگرچه خودروها هر سال کمی ایمن‌تر شده و میزان مرگ و میر در حال کاهش است، اما تصادفات رانندگی هنوز هم یکی از علل اصلی مرگ و میر و جراحت در بیشتر کشورها محسوب […]

READ MORE