مجمع عمومی AQS سال 1401

برگزاری مجمع عمومی AQS سال 1401 شرکت AQS با برگزاری اولین مجمع در سال جدید به عنوان شرکت زیر مجموعه ISQI پیش قدم شد.  همچنان که نخستین ماه‌های سال جاری را سپری می‌کنیم، برگزاری سری جلسات مجمع شرکت‌های همکار و زیرمجموعه هلدینگ ISQI به راه افتاد. بر این اساس، شرکت‌ آزمون‌های ایمنی و کیفیت خودرو […]

READ MORE