مجمع عمومی AQS

برگزاری مجمع عمومی AQS سال 1401

شرکت AQS با برگزاری اولین مجمع در سال جدید به عنوان شرکت زیر مجموعه ISQI پیش قدم شد. 

همچنان که نخستین ماه‌های سال جاری را سپری می‌کنیم، برگزاری سری جلسات مجمع شرکت‌های همکار و زیرمجموعه هلدینگ ISQI به راه افتاد. بر این اساس، شرکت‌ آزمون‌های ایمنی و کیفیت خودرو (AQS) که سال گذشته در راستای فعالیت در حوزه تست تصادف افتتاح شد، روز گذشته اولین مجمع خود را با حضور مدیرعامل شرکت ISQI جناب آقای دکتر سعید تاجیک و مدیرعامل شرکت AQS جناب آقای مهندس فرزین سمائی و دیگر اعضای هیئت مدیره برگزار نمود.

مجمع عمومی AQS -2