تصادف از پهلو یکی از تصادف هایی است که از نظر موسسات ایمنی خودرو و با توجه به اطلاعات آماری اهمیت بسیاری دارد، خودرویی را در نظر بگیرید که در حال توقف یا حرکت است و یک خودروی دیگر از مسیر فرعی مستقیم به خودرو برخورد می کند! بدلیل محدودیت دید و بسیاری عوامل دیگر این نوع از تصادف بسیار محتمل است.

احتمالا یکی از مهمترین دلایل اهمیت تصادف از پهلو این است که معمولا قسمت های جلو و عقب خودرو ها بدلیل فاصله ای که تا محفظه سرنشینان دارند و بدلیل وجود فضای مناسب استحکام بالایی دارند ولی در تصادفات از پهلو هم فضای کافی برای اعمال استحکامات کم است و هم ضربه خیلی زود به محفظه سرنشینان میرسد.

در نتیجه مهم است که خودرو در تصادفات از پهلو به چه شکل از سرنشینان خود حفاظت میکند.

تصادف از پهلو در شرایطی انجام میشود که خودرو روی ریل مخصوص آزمایشگاه تصادف ساکن است و یک گاری مخصوص به وزن مجموع 950 کیلوگرم با سرعت 50 کیلومتر بر ساعت به طرف خودرو حرکت کرده و به آن برخورد میکند

یکی از مهمترین نکاتی که باید در این نوع از تصادف حتما رعایت شود، جلوگیری از برخورد ثانویه گاری متحرک با خودرو می باشد، یعنی گاری فقط یک بار باید با خودرو برخورد آزادانه داشته باشد و سپس به سرعت حرکت آن کنترل شود تا آسیب وارد بر خودرو فقط ناشی از همان برخورد اول باشد.

دامی های مورد استفاده در این آزمون مطابق دستورالعمل هایی رسمی از نوع SID (Side Impact Dummy) یا نوع پیشرفته تر آن یعنی ES2 و با صدک 50 درصد تعریف شده اند.

همچنین این آزمون سخت گیری های ویژه ای در خصوص شرایط محیطی دارد که باید حتما در آزمون رعایت شوند از جمله محل قرار گیری دامی ها روی صندلی، نحوه تنظیم صندلی ها، وضعیت شیشه های خودرو، دمای محیطی و دمایی که به مدت 5 ساعت قبل از آزمون باید دامی را در آن نگه داشت.

و در نهایت پس از برخورد باید به نکات ایمنی بسیار زیادی توجه کرد تا بتوان بر اساس آنها وضعیت و ایمنی تصادف را بررسی کرد، ازجمله اینکه بعد از تصادف به هیچ یک از دربهای خودرو نباید قفل باشند ولی در عین حال همه دربها باید بسته باشند، همچنین اگرچه این آزمون از قابلیت باز شدن دربهای سمت برخورد با گاری هیچ الزامی ندارد و تنها به باز نشدن دربها اکتفا کرده است ولی برای باز کردن هر یک از دربهای سمت مخالف جهت تصادف نباید به نیرویی بیشتر از 500 نیوتن نیاز داشت.

تمامی این موارد ذکر شده میتوانند تضمین کنند در شرایط پس از تصادف امداد رسانی به مصدومین احتمالی حادثه بدون کمترین خللی قابل انجام خواهد بود.

در پایان پس از بررسی دقیق محل های برخورد اندامهای دامی با اجزاء داخلی خودرو، باید نسبت به ثبت مقدار تغییر شکل محوطه سرنشین خودرو اقدام شود و در نهایت اعداد و اطلاعات ثبت شده توسط سنسور های دامی را به دقت استخراج و تحلیل نمود تا وضعیت سلامت سرنشینان احتمالی را مورد بررسی قرار داد. تمامی اطلاعات استخراج شده بالا در نهایت به ما این امکان را میدهد تا بر اساس مقادیر و شرایط تعریف شده بتوانیم میزان ایمنی خودرو را برآورد کرده و به آن امتیاز بدهیم.