از دیگر آزمونهای مهم در تست های تصادف آزمون تصادف از عقب خودرو است که به تازگی توسط موسسه استاندارد ایران برای خودرو های تولیدی الزامی شده است.

در این آزمون هدف رفتار خودرو هنگام تصادف از عقب، عملکرد صندلی ها و تجهیزات ایمنی در محافظت ازسرنشینان و همچنین ایمنی خودرو از لحاظ حفاظت از ریختن مایعات قابل اشتعال از جمله باک خودرو می باشد.

استاندارد تعریف شده برای این تصادف مطابق دستورالعمل بین المللی شماره R32 است که باید اجرای آزمون و سایر شرایط تعریف شده در دستورالعمل دقیقا مطابق آن انجام پذیرد.

مطابق دستورالعمل استاندارد در این برخورد مانع صلب به ابعاد 2500 در 800 میلیمتر که با 20 میلیمتر تخته سه لا پوشانده شده است از پشت با سرعتی در محدوده 35 تا 38 کیلومتر بر ساعت با خودرو برخورد داده می شود.

خودرو قبل از برخورد کاملا متوقف، ترمز دستی و دنده ها نیز باید درگیر باشند تا سخت گیرانه ترین شرایط برای تصادف از عقب برای خودرو شبیه سازی شود.

وزن ارابه تصادف در این آزمون 1100 کیلوگرم تعریف شده است

دامی های مورد استفاده در این آزمون مطابق دستورالعمل هایی رسمی از نوع هیبرید 3 می باشد که بر روی صندلی های جلوی خودرو قرار داده می شود.

پس از برخورد باید به نکات ایمنی بسیار زیادی توجه کرد تا بتوان بر اساس آنها وضعیت و ایمنی تصادف را بررسی کرد، ازجمله اینکه بعد از تصادف ریختن مایعات (مخصوصا سوخت ) باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد.

در انتها پس از بررسی دقیق محل های برخورد اندامهای دامی با اجزاء داخلی خودرو، باید نسبت به ثبت مقدار تغییر شکل محوطه سرنشین خودرو اقدام شود و در نهایت اعداد و اطلاعات ثبت شده توسط سنسور های دامی را به دقت استخراج و تحلیل نمود تا وضعیت سلامت سرنشینان احتمالی را مورد بررسی قرار داد.

اطلاعات استخراج شده بالا به ما این امکان را میدهد تا بر اساس مقادیر و شرایط تعریف شده بتوانیم میزان ایمنی خودرو را برآورد کرده و به آن امتیاز بدهیم.